Kippen

Ook in de stad worden er veel kippen gehouden als hobbydier. Kippen zijn gezellige dieren die voor levendigheid zorgen. Voor het houden van kippen heb je wel voldoende ruimte nodig. En buren die het gekakel en wellicht gekraai van de haan kunnen waarderen.

Kippen zijn groepsdieren en moeten niet alleen worden gehouden. Een groep kan bestaan uit alleen hennen of tenminste twee hennen met maximaal één haan.

Een kippenhok moet een nachthok en een ren hebben. Het minimale oppervlak is 1,5m2 per dier. Kippen kunnen slecht tegen hitte en tocht. Zorg dus voor schaduw en zet het hok op een luwe plek. Zorg wel voor voldoende ventilatie.
Wanneer je kippen houdt, ben je dagelijks tijd kwijt met het voeren en verzorgen van de dieren. Het schoonmaken van het hok bijvoorbeeld. Je moet ook de zitstokken schoonmaken en desinfecteren, zodra ze vies zijn en minstens eens per twee weken. Maak dan ook de voerbakken goed schoon.
De bodembedekking moet altijd droog aanvoelen. Als dat niet meer zo is, ververs dan de bedekking.
 

Kippen besteden vrijwel de hele dag aan het zoeken naar voedsel, zoals zaden, insecten, wormen en dergelijke. Daarbij krabben ze de grond los en onderzoeken die met hun snavel. Verder nemen ze af en toe een stofbad en verzorgen hun veren met het vet uit de stuitklier.
Kippen kun je tam maken door de dieren rustig te benaderen, door altijd hetzelfde geluid te maken als je ze benadert en de dieren zittend op je hurken uit de hand wat graan aan te bieden.
Om kippen bezig te houden kun je ze in de tuin laten scharrelen of af en toe wat regenwormen, meelwormen of maden geven. Je kunt in hun hok ook een grote bak droog  zand neerzetten, zodat ze kunnen zandbaden.
 

Kippen zijn te koop vanaf zo’n € 15 euro per dier. Je bent daarnaast uiteraard nog geld kwijt aan de aanschaf of bouw van een goed hok. Dit kan enkele honderden euro’s kosten. Ga vooraf ook na of je een bouwvergunning nodig hebt voor het hok.
De kosten voor voer, grit, kiezel en strooisel komen op zo’n € 140 euro per jaar voor 2 dieren. Dat is zo’n € 6 euro per kip per maand. Hier zijn de kosten voor de preventieve behandeling van mijten en luizen in meegenomen.
Het kan voorkomen dat je vanwege ziekte onder de dieren een dierenarts moet raadplegen. De kosten kunnen dan behoorlijk oplopen.

Kippen kunnen tien tot vijftien jaar, soms zelfs ouder worden.

Verwijzing naar dierenarts:

De medewerkers van de Huisdier Informatie Punten kunnen je veel informatie geven over de verzorging van gezonde dieren. Ga bij ziekte van je dier altijd naar de dierenarts.

Meer Informatie:

Wil je meer weten over de aanschaf, verzorging en kosten van huisdieren, dan kun je terecht bij de medewerkers van de huisdierinformatiepunten.

Op de website van het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren ( LICG) kun je ook veel informatie vinden. Klik hier: